Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Warunki korzystania z usług Media-Maker

Witamy w Media-Maker

Dziękujemy za korzystanie z naszych usług i aplikacji („Media-Maker“). Usługi są świadczone przez firmę Tradeone.eu Sp. z o.o., z siedzibą pod adresem ul. Kopernika 27/6, 90-545 Łódź.

Korzystając z Usługi Media-Maker, użytkownik akceptuje niniejsze warunki. Prosimy o ich dokładne przeczytanie.

Usługi są bardzo zróżnicowane, dlatego niekiedy mogą obowiązywać warunki dodatkowe lub wymagania dotyczące konkretnych produktów (w tym ograniczenia wiekowe). Treść warunków dodatkowych jest dostępna w odpowiednich Usługach i jeśli użytkownik korzysta z tych Usług, warunki dodatkowe stanowią część umowy między użytkownikiem a Tradeone.eu

Korzystanie z Usług

Użytkownik musi przestrzegać wszelkich zasad przedstawionych w ramach Usług.

Z Usług nie wolno korzystać w niewłaściwy sposób. Na przykład nie można utrudniać ich działania ani podejmować prób uzyskania do nich dostępu inaczej niż za pomocą interfejsu i instrukcji udostępnionych przez Media-Maker. Z Usług można korzystać wyłącznie w sposób dozwolony przez prawo. Możemy zawiesić lub przerwać świadczenie Usług użytkownikowi, jeśli nie będzie on przestrzegał naszych warunków lub zasad bądź jeśli będziemy prowadzić dochodzenie związane z domniemanym niewłaściwym postępowaniem.

Nie wolno usuwać, zasłaniać ani zmieniać żadnych informacji prawnych wyświetlanych w Usługach lub w związku z nimi. Zdjęcia, dźwięki i filmy zakupione w Usłudze, pozostają własnością firmy Tradeone.eu. Ze zdjęć, dźwięków i filmów zakupionych w Usłudze, Użytkownik ma prawo korzystać na wszystkich polach eksploatacyjnych.

W Usługach są udostępniane pewne treści nienależące do Tradeone.eu. Wyłączną odpowiedzialność za te materiały ponosi podmiot, który je udostępnił. Możemy sprawdzać treści w celu określenia, czy są one nielegalne lub czy naruszają nasze zasady. Jeśli stwierdzimy, że dany materiał jest niezgodny z tymi zasadami lub obowiązującym prawem, możemy go usunąć lub odmówić jego wyświetlenia. Nie oznacza to jednak, że zawsze sprawdzamy treści, dlatego nie należy przyjmować takiego założenia.

W związku z korzystaniem z Usług użytkownik może otrzymywać od nas informacje o usługach, komunikaty administracyjne i inne informacje.

eśli usługa na profilu Użytkownika nie zostanie przez niego pobrana, do 30 dni od zapłacenia za usługę, zostanie ona usunięta z profilu Użytkownika. To samo dzieje się z Usługą, która nie została opłacona. Usługę można pobrać z chwilą zarejestrowania płatności w systemie Dot Pay.

Płatności

Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

  1. przelewem
    Nordea Bank Polska SA (SWIFT NDEAPLP2)
    PL 42 1440 1299 0000 0000 1164 7367,
    Tradeone.eu sp. z o.o.,
    ul. Kopernika 27/6, 90-545 Łódź

  2. kartą płatniczą lub płatnością online za pośrednictwem Systemu DotPay.pl

System DotPay.pl umożliwia realizację płatności za pośrednictwem kart płatniczych VISA, MasterCard, Diners Club oraz płatności online: mTransfer – mBank, MultiTransfer – MultiBank, Płacę z Inteligo - Inteligo, Przelew24 – BZ WBK, Płacę z iPKO – PKO BP; Płać z Nordea – Nordea; Pekao24Przelew – Pekao; LUKAS e-przelew – Lukas Bank, Przelew z Millennium – Millennium; Przelew z MeritumBank – MeritumBank, Przelew z EuroBank - EuroBank, Przelew z Raiffeisen – Raiffeisen Bank, Przelew z GetinBank – GetinBank, Przelew z BPH – BPH, Przelew z ING – ING Bank, Przelew z Citibanku – Citibank, Przelew z Polbanku – Polbank, Przelew z Kredyt Banku – Kredyt Bank, Przelew z BGŻ – BGŻ, Przelew z Deutsche Banku – Deutsche Bank. Przelew z Bankiem Pocztowym – Bank Pocztowy, Przelew z InvestBank – InvestBank.

Klient chcący otrzymać fakturę VAT, zobowiązany jest wpisać w zakładce „Moje konto“ wszystkie dane potrzebne do otrzymania faktury. Faktury są dostępne wyłącznie do pobrania drogą elektroniczną, w zakładce „Moje konto“, sektor „Faktury“.

Reklamacje

Tradone.eu daje bezterminową gwarancję na zgodność realizowanych usług z wybranymi parametrami podczas korzystania z Usługi.

W razie takiej niezgodności, należy kierować wszelkie uwagi na adres e-mail: info@tradeone.eu

Twoje Konto Media-Maker

Aby zapewnić bezpieczeństwo swojego konta Media-Maker, należy zadbać o poufność hasła. Za to, co dzieje się na koncie Media-Maker lub za jego pośrednictwem zawsze odpowiada jego właściciel. Nie należy używać hasła do konta Media-Maker w aplikacjach innych firm.

Ochrona prywatności i praw autorskich

Korzystanie z Usługi podlega Ustawie o ochronie danych osobowych.

Reagujemy na powiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich oraz danych osobowych i usuwamy konta osób, które dopuściły się wielokrotnych naruszeń, zgodnie z procedurą określoną w Ustawie o ochronie danych osobowych.

Materiały użytkownika w Usługach

Niektóre z Usług umożliwiają użytkownikowi przesyłanie treści. Użytkownik zachowuje wszelkie posiadane prawa własności intelektualnej do tych treści. Krótko mówiąc, własność użytkownika nadal nią pozostaje.

Jeśli usługa na profilu Użytkownika nie zostanie przez niego pobrana, do 30 dni od zapłacenia za usługę, materiały Użytkownika zostaną usunięte z jego profilu. W przypadku Usługi opłaconej, materiały Użytkownika dostępne są na jego profilu przez 30 dni. Po upływie tego czasu, wszystkie materiały zostaną skasowane.

Modyfikowanie i likwidowanie Usług

Stale zmieniamy i udoskonalamy Usługi. Możemy dodać lub usunąć funkcje, a także zawiesić lub całkowicie zakończyć świadczenie Usługi.

Użytkownik może w dowolnym momencie zaprzestać korzystania z Usług, jednak zależy nam, aby do tego nie doszło. Media-Maker może również w dowolnym momencie przerwać świadczenie Usług użytkownikowi bądź dodać lub utworzyć związane z nimi nowe ograniczenia.

Uważamy, że dane użytkownika należą do niego oraz że istotne jest zapewnienie mu do nich dostępu. Jeśli podejmiemy decyzję o zakończeniu świadczenia Usługi, w sytuacjach, gdy będzie to możliwe i uzasadnione, odpowiednio wcześniej powiadomimy o tym użytkowników oraz umożliwimy im pobranie informacji z danej Usługi.

Gwarancje i wyłączenia odpowiedzialności

Usługi świadczymy przy wykorzystaniu uzasadnionego pod względem handlowym poziomu umiejętności i zaangażowania. Mamy nadzieję, że korzystanie z nich będzie przyjemne. Mimo to nie możemy w związku z Usługami złożyć pewnych obietnic.

FIRMA TRADEONE.EU ANI JEJ DOSTAWCY I DYSTRYBUTORZY NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH KONKRETNYCH OBIETNIC ZWIĄZANYCH Z USŁUGAMI, INNYCH NIŻ WYRAŹNIE WYMIENIONE W NINIEJSZYCH WARUNKACH ORAZ WARUNKACH DODATKOWYCH. NA PRZYKŁAD NIE OKREŚLAMY ŻADNYCH SWOICH ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE TREŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W USŁUGACH, KONKRETNYCH FUNKCJI, NIEZAWODNOŚCI ANI DOSTĘPNOŚCI USŁUG, JAK RÓWNIEŻ MOŻLIWOŚCI SPEŁNIENIA PRZEZ NIE POTRZEB UŻYTKOWNIKA. USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE „W TAKIM STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ“.

W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH PRZEWIDZIANO KONIECZNOŚĆ UDZIELENIA PEWNYCH GWARANCJI, NA PRZYKŁAD DOROZUMIANEJ GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZANIA PRAW. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WYŁĄCZAMY WSZYSTKIE GWARANCJE.

Odpowiedzialność za Usługi

JEŚLI JEST TO DOZWOLONE PRZEZ PRAWO, FIRMA TRADEONE.EU ANI JEJ DOSTAWCY I DYSTRYBUTORZY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRACONE ZYSKI, PRZYCHODY ANI DANE, STRATY FINANSOWE, SZKODY POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, WTÓRNE ANI MORALNE, A TAKŻE ODSZKODOWANIA Z TYTUŁU STRAT MORALNYCH.

W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY TRADEONE.EU, JEJ DOSTAWCÓW I DYSTRYBUTORÓW Z TYTUŁU WSZELKICH ROSZCZEŃ NA MOCY NINIEJSZYCH WARUNKÓW, W TYM Z TYTUŁU WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI I RĘKOJMI, JEST OGRANICZONA DO KWOTY ZAPŁACONEJ NAM PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA KORZYSTANIE Z USŁUG (LUB, JEŚLI PODEJMIEMY TAKĄ DECYZJĘ, OGRANICZONA DO PONOWNEGO ŚWIADCZENIA PRZEZ NAS USŁUG UŻYTKOWNIKOWI).

W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA TRADEONE.EU, JEJ DOSTAWCY ANI DYSTRYBUTORZY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY BĄDŹ SZKODY, KTÓRYCH NIE MOŻNA PRZEWIDZIEĆ PRZY ZASTOSOWANIU UZASADNIONYCH ŚRODKÓW.

Korzystanie z Usług w firmie

Jeśli usługi Media-Maker są używane na rzecz firmy, firma ta akceptuje niniejsze warunki. Firma zobowiązuje się chronić i zabezpieczać firmę Tradeone.eu, jej podmioty stowarzyszone, kadrę kierowniczą, przedstawicieli i pracowników przed wszelkimi roszczeniami, pozwami i działaniami, które wynikają z korzystania z Usług lub naruszenia niniejszych warunków bądź są z nimi związane. Obejmuje to ochronę przed wszelką odpowiedzialnością i wydatkami powstałymi w wyniku roszczeń, strat, szkód, pozwów, wyroków, kosztów postępowania sądowego i opłat za obsługę prawną.

Informacje o niniejszych warunkach

Możemy modyfikować niniejsze warunki oraz wszelkie warunki dodatkowe dotyczące Usług, aby na przykład uwzględnić zmiany wprowadzone w przepisach prawa lub Usługach. Należy regularnie sprawdzać te warunki. Informacja o zmodyfikowaniu warunków zostanie opublikowana na niniejszej stronie. Informacja o zmodyfikowaniu warunków dodatkowych zostanie opublikowana w odpowiedniej Usłudze. Zmiany nie obowiązują wstecz i wchodzą w życie nie wcześniej niż po 14 dniach od opublikowania. Jednak zmiany dotyczące nowych funkcji Usługi lub wprowadzone z przyczyn prawnych wchodzą w życie natychmiast. Jeśli użytkownik nie akceptuje zmodyfikowanych warunków Usługi, musi przestać z niej korzystać.

Jeśli wystąpi sprzeczność między niniejszymi warunkami a warunkami dodatkowymi, w danym zakresie obowiązują warunki dodatkowe.

Niniejsze warunki określają relację między Tradeone.eu a użytkownikiem. Nie powodują one powstania żadnych praw beneficjenta będącego osobą trzecią.

Jeśli użytkownik nie będzie przestrzegać niniejszych warunków, a my nie podejmiemy natychmiast odpowiednich działań, nie oznacza to, że rezygnujemy z jakichkolwiek przysługujących nam praw (na przykład umożliwiających nam podjęcie działań w przyszłości).

Jeśli okaże się, że określonego warunku nie można wyegzekwować, nie będzie to miało żadnego wpływu na pozostałe warunki.

Wszelkie spory, które wynikły z niniejszych warunków lub Usług bądź w związku z nimi, podlegają prawu polskiemu. Wszystkie roszczenia powstałe na skutek tych warunków lub Usług bądź z nimi związane będą rozpatrywane wyłącznie w sądzie na terenie miasta Warszawa.

Informacje na temat sposobu kontaktowania się z Tradeone.eu można znaleźć na stronie www.tradeone.eu w zakładce kontakt.

Pobierz warunki korzystania z usług Media-Maker w formacie PDF: warunki-korzystania-z-uslug.pdf (57KB)

©2013 TradeOne.eu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Paweł Góra Studio